Episode 52 – Time (زمان)

زمان مقوله ایست که از دیرباز مورد بحث کاوشگران و فلاسفه‌ی بزرگ دنیا بوده است. نظریات مختلف و کشفیات روز به روز باعث شد تا رفته رفته محققان بزرگ فیزیک و فلسفه را بر آن دارد تا در این مورد به صورت بسیار ریز بینانه به بحث و تبادل نظر بپردازند. از جمله این محققان آلبرت انیشتین بود که با نظریه خود دنیا را دگرگون کرد. بعد از کشف ذره بوزون هگز در دستگاه برخورد دهنده‌ی بزرگ، داده های بهتری نصیب دانشمندان شد تا بتوانند زمان را مورد بحث و بررسی قرار دهنند. همچنان امروزه مبحث زمان برای بشریت موضوعی پیچیده به شمار میاید. نظرات و تئوری های مختلف در این باره فراوان است و هریک به گوشه ای از این مورد میپردازد. اما به راستی که که بعد از این همه تحقیق، زمان چیست؟ آیا انسان قادر است روزی بر زمان غلبه کند و یا در آن سفر کند؟ آیا ما قادر خواهیم بود تا با رسیدن به نزدیکی های سرعت نور گذر زمان را برای خود کاهش دهیم؟
در این پادکست با در نظر گرفتن پیچیدگی موضوع زمان، سعی بر آن داشتیم تا با به چالش کشیدن ابعاد زمان، فهم آنرا نیز برای همگان ساده کنیم. بدیهیست که مبحثی به این بزرگی جایگاهی بیش از ۱ قسمت دارد و ما فقط با صحبت در مورد الفبای زمان تلاش در این داشتیم که بتوانیم اطلاعات جامعی را در عین حال به کاربران گرامیمان عرضه کنیم. امید که این قسمت از برنامه‌ی دانستگی مورد توجه شما دوستان قرار گیرد و لذت ببرید.
با تشکر – تیم دانستگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *