Episode 49 – Reza Shah (رضاشاه)

در تاریخ ایران زمین، شاهان، وزیران، دولتمردان و روئسای زیادی دیده شده‌اند. هرکدام با نام و آوازه ای متفاوت به شهرت رسیده، خدمت یا خیانت کرده و در صفحه تاریخ نامشان حک شده است. در این میان نام ۳ بزرگوار با لقب کبیر خوانده شده است. کوروش، داریوش و رضا پهلوی شاهانی که لقب کبیر در ایران دارند، همه میدانیم که چه خدماتی به این مرز و بوم کرده‌اند. آیا آنها اشتباهاتی نیز داشته‌اند؟ قطعا آری. هیچ انسانی در طول زندگی خود نیست که مرتکب اشتباه نشده باشد. به همین منظور ما انسانها میبایست ترازوی انصاف خود را بر پایه‌ی انسانیت و عدل بنا کنیم و بر‌گذشته خود و اشخاصی که نامشان در تاریخ ثبت شده است قضاوت کنیم. رضا شاه کبیر و کوروش کبیر علاوه بر یدک کشیدن لقب کبیر، نام پدر ایران زمین را هم با خود به یدک میکشند. این بدان معناست که کوروش سرزمین ایران را به دروازه اوج و شکوفایی رساند و رضا شاه کبیر بعد از گذشت حدودا ۲۵۰۰ سال ایران را از یک کشور کاملا عقب مانده به یک کشور جهان دومی و در حال توسعه تبدیل کرد. این اتفاق زمانی رخ داد که سرزمین نازنین ما ایران حدود ۱۳۰ سال زیر سایه جهل و ظلم ستمشاهی قاجاریان به ویرانه ای تبدیل شده بود. به همین منظور رضا شاه کبیر را پدر ایران نوین نیز میخوانیم. خدمات وی غیر قابل وصف و بی‌نظیر است. دانستگی با افتخار اقدام به ساخت زندگی نامه این بزرگ مرد نمود. باشد که چون احمد کسروی جمله زیبایی فرمود و آن این بود که: ملتی که تاریخ خود را نداند بايد تاريخ را تجربه كند؛ ما هم بتوانیم خدمتی به تاریخ کرده و از فراموشی آن جلوگیری کنیم. باز هم با افتخار شما را دعوت به شنیدن این پادکست میکنیم. امیدواریم که لذت بیرید و همه ی ما از آن درس بگیریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *