Episode 19 – Nibiru (نیبیرو)

سیاره نیبیرو با سیاره ناشناخته نام سیارهای است که به گفته چندی از دانشمندان هر ۳۶۰۰ سال یک بار از منظومه شمسی عبور میکند. این سیاره طوری در مدار مغناطیسی خود قرار دارد که در آن از کنار خورشید ما و یک ستاره کوتولهی سفید عبور میکند. ذکریا سیچن دانشمند بزرگ معاصر، سالهای زیادی از عمر خود را صرف مطالعه بر روی این سیاره و کد گشایی کتیبههای سومریای که در این مورد نوشته شده بودند را کرد. برخی از افسانهها حاکی از آنند که بعضی از خدایان بر روی این سیاره زندگی میکنند. لذا هر هنگام که این سیاره از داخل منظومه شمسی عبور کرده اتفاقات عجیب و گاها ناخوشایندی بر روی رمین رخ داده است. آیا به راستی روی سیاره ناشناخته محقق هایی زندگی میکنند که میتوانند زندگی زمینی ما را تحت کنترل داشته باشند؟ آیا اصلا نیبیرو یک سیاره است یا یک صفینه خیلی بزرگ؟ در این قسمت از برنامه، تیم دانستگی با افتخار برای اولین بار به زبان شیوای پارسی، به بحث و گفتگو در این باره پرداخته است. ”

YouTube

Website

Audio Formats:

Telegram

ITunes

Audio Website

 

Contact:

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *