Episode 47 – Psilocybin Mushroom (قارچ سیلوسایبین)

قارچ ها از جمله گیاهانی هستند که تولید مثل ساده‌ای دارند و تقریبا در تمام نقاط دنیا گونه‌های مختلفی از قارچ‌ها را میتوانیم یافت کنیم. تطابق این گیاه با هرگونه شرایط محیطی و آب هوایی، این گیاه را قادر ساخته تا حتی انسان را به فکر کشت قارچ ها در خارج از اتمسفر زمین بیاندازد. حدس بر آنست که جلبک ها و همچنین قارچ ها از جمله اولین جانداران، بعد از سلسله‌ی تک سلولی ها باشند. روند سبز شدن قارچ ها و تولید مثل آنها البته به شرایط جوی نیز بستگی نیز دارد. بحث امروز پادکست دانستگی در مورد قارچ‌های سلوسابین هست که اکثرن در مناطق پر باران، گرمیسیر و مملو از حیوانات، مخصوصا پسدانداران باشد. این تیره از قارچ‌ها خاصیت روانگردان دارند که تاثیر مستقیم بر روی ذهن انسان گذارده و گاها انسان را با سفری اعجاب انگیز به مدت کوتاهی به مرحله ای دیگر از جهان هستی سوق میدهد. آیا اینکه این قارچ‌ها میتوانند سمی باشند و یا اینکه در پروسه ی مصرف خطری انسان را تهدید میکند یا خیر،؟ با ما همراه شوید با این قسمت از برنامه دانستگی تا اطلاعات جامعی را در این مبحث در اختیار شما قرار دهیم. کما اینکه این قسمت تنها بخشی از اطلاعات گسترده در مورد قارچ‌های روانگردان است و اطلاعات در این مورد بیش از حد تصور میباشد. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *