Episode 46 – Our Lady of Fátima (بانوی ما فاتیما)

در ۱۳ می ماه سال ۱۹۱۷ سه کودک در روستای فاتیمای پرتغال بانویی را دیدند که سه پیشگویی در مورد آینده میکند. پس از این اتفاق جمعیت زیادی برای دیدن این بانو در محل تجمع میکنند اما هیچ کس قادر به دیدن این بانو نبود و فقط همان ۳ کودک قادر به دیدن وی بودند. در آینده اتفاقات کماکان عجیبی برای آن ۳ کودک و همینطور پیشگویی های بانوی تسبیح به دست رخ میدهد که ما در این پادکست به طور خلاصه و مفید به آن پرداخته ایم. امیدواریم‌ که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *