Episode 45 – Jesus (عیسی)

عیسی مسیح این اسطوره صلح و‌ مهربانی پس از گذشت بیش از ۲۰۰۰ سال همچنان پیروان خود را دارد و ‌هر روزه بر پیروان خود می‌افزاید. عیسی مسیح که بود و یا چه بود که توانست اینطور تاثیری شگرف بر عالم هستی و قرون جدید بگذارد؟ سوال دیگر اینجاست که عیسی چگونه به این محبوبیت رسید؟ عقیده های مختلفی در مورد حضرت عیسی در دست ماست که بعضی از آنها ما را متحیر میکند. بر اساس نوشته ها و نقاشی های قدیمی اکنون یک سری اطلاعاتی در دست ماست که میتواند فرضیه های جدیدی را برای ما باز و بشریت را به چالش بکشد. از سوی دیگر جمعیت مسیحیت اعتقادات خود را دارند و حاضر به فرود آمدن از مواضع دینی خود نیستند. تقابل دو زاویه‌ی دینی و واقعیت گاها به چاشهایی منتهی شده که دستاورد های جالبی را نیز در بر داشته است. در این قسمت از برنامه، دانستگی با افتخار عنوان میدارد که در مورد مسایلی به گفتگو خواهد نشست که ذهن شما را درگیر مواردی میکند که کمتر در‌مورد آنها شنیده اید. از شما دعوت به عمل میآوریم که ما را در این قسمت همراهی نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *