Episode 40 – Atheism (خداناباوری)

عقیده ی بی خدایی خدر قرن شانزدهم میلادی برای اولین با در یونان پدید آمد. برای عنوان این مطلب همیشه ترس از خدا پرستان بوده و هست. اما آزادی بیان در تمام جوامع پیشرفته باعث پیشرفت این عقیده بیش از پیش گشته است. امروزه محققان و روشنفکران زیادی از جمله استیون هاوکین و ریچارد داوکینز از جمله بزگترین معتقدین این نظریه هستند. همواره بین خدا پرستان و بی خدایان کشمکش های بوده که موجب بعضی ناهنجاری های اجتماعی و گاها جرم جنایت شده است. به راستی که آیا وقت آن نیست که تعصبات دینی خود را در قرن ۲۱ کنار بگذاریم و به صورت منطقی و علمی با دین برخورد کنیم؟ دانستگی برای اولین بار به تحلیل این موضوع پرداخت و به توضیح انواع بی خدایی پرداخته است. امیدواریم ‌که به دور از تعصبات بتوانیم به بحث و بررسی این موضوع بپردازیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *