Episode 38 – Open Discussion 4 (۴ بحث آزاد)

درود بر تمامی کاربران گرانقدر پادکست دانستگی. بحث آزاد قسمت چهارم ضبط و به معرض نمایش درآمد. ۲ هدف عمده در این قسمت مورد بحث قرار گرفت. اول رسیدن پادکست به ۱۰۰۰ کاربر در صفحه یوتوب و دوم، دومین سالگرد فعالیت این رسانه. تیم دانستگی بر خود واجب میداند تا از تمامی این حمایت ها قدردانی کرده و تمام تلاش خود را در زمینه بزرگ شدن و متنوع شدن این مهم به کار گیرد. در این راستا چندین تغییر کلی به ساخت و تنوع برنامه ترتیب داده ایم که در حین این پادکست در موردشان به بحث و گفتگو پرداختیم. همچنین در انتهای برنامه به تحلیل یکی از شعرهای منسوب به حکیم عمر خیام پرداختیم که خالی لطف نیست. تیم دانستگی در اینجا از شما عزیزان دعوت مینماید تا با شنیدن و به اشتراک گذاری این قسمت، در اهداف مجموعه ای که خود شما شریک آن هستید، کمک کرده و با ما همفکر شوید. بلکه بتوانیم هر روز بهتر از روز گذشته عمل کرده و موجبات خوشنودی و ‌خرسندی شما حمایتگران عزیز را فراهم آوریم. با آرزوی مو‌فقیت روز افزون برای شما عزیزان تیم دانستگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *