Episode 36 – The Cursed Island (جزیره نفرین شده)

در ناحیه شرقی کشور کانادا و شمال شرقی آمریکا جزیره ای وجود دارد که به جزیره نفرین شده معروف شده است. این جزیره پوشیه از درخت بلوط است که به این نام نیز شهرت دارد. دلیل شهرت این جزیره در آن است که یک دزد دریایی گنجی عظیم را در این جزیره به طور اسرار آمیزی پنهان میکند. سالها میگذرد و مکان گنج و نقشه ی آن کشف میشود اما در این مسیر اتفاقاتی نیز رخ میدهد. مهندسی این سازه طوری بنا شده که تا کنون اشخاص زیادی سعی در به دست آوردن آن نموده اند و دچار مشکلاتی شده اند. تیم دانستگی با تهیه این برنامه مهندسی این راز خارق العاده را توضیح خواهد داد. همچنین اتفاقات زیادی برای افرادی که سعی در به دست آوردن این گنج کرده اند افتاده است که به آنها نیز خواهیم پرداخت. امیدواریم که از این قسمت پادکست دانستگی لذت ببرید. با تشکر – تیم دانستگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *