EPISODE 29 – Chariots of The Gods? (ارابه خدایان؟)

کتاب ارابه خدایان در سال ۱۳۵۸ برای اولین بار در ایران به چاپ رسید. اریک ون دانیکن نویسنده توانای سویسی این کتاب، برای اولین بار سخن درباره ی حیات های فرا زمینی را آغاز کرد. نکته ی قابل توجه این کتاب سرفصل های آن است که از خواننده سوال میشود.

آیا جهان‌های موازی وجود دارند یا خیر؟

آیا انسان‌های فضایی در گذشته به زمین آمده اند؟ قصد این بیگانگان از سفر به زمین چیست؟

اسرار عهد عتیق چیست؟ در سالیان دور در آمریکای جنوبی چه اتفاقاتی افتاده است؟

سرزمین مردان پرنده و بسیاری نکات حیرت انگیز دیگر در این کتاب آمده است. بعدها از روی این کتاب کتابهای بسیاری نگاشته شد اما هیچگاه به محبوبیت این کتاب نرسیدند. دانستگی در این قسمت از برنامه‌ و با توجه به دیگر شواهد قصد بر صحبت و‌ نقد و بررسی این کتاب جالب دارد. ما خواندن این کتاب را پس از این پادکست به همه ی عزیزان توصیه میکنیم. کما اینکه ما در یک پادکست تقریبا طولانی به اهم نکات پرداخته ایم اما خواندن کتاب همیشه توصیه ما به دوستانمان میباشد. امیدواریم‌که از این قسمت پادکست دانستگی استفاده های لازم را ببرید. با تشکر تیم دانستگی

شروع برنامه: 15:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *