Episode 27 – Open Discussion 2 (۲‎ بحث آزاد )

در این قسمت از پادکست دانستگی در مورد مسایل مختلفی صحبت شد. این گفتگو یک سیستم جدید از سری پادکست های ماست که در آن به موارد کوتاه که شاید در یک پادکست گنجانده نمیشود به بحث و گفتگو پرداخته ایم. در این قسمت در‌مورد میمونهای بونوبو عمل جراحی جابجایی سر انسان رفتار ایرانیان در شبکه های مجازی علایم فرود فرازمینیان روی زمین دندان ۱۰ ملیون ساله متعلق به نژادی ناشناخنه از انسان و در انتها اولین ربات ساخته دست بشر که کاملا هوشمند و همچنین دارای شهروندی کشورعربستان سعودی میباشد. امیدواریم که از این قسمت دانستگی بذت ببرید.

 

شروع برنامه: 18:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *