Episode 25 – (تاریخ ایران – قسمت ۲ (هخامنشیان – کوروش بزرگ

منم کوروش، شاه بزرگ، شاه چهار گوشه دنیا، شاه ایران و بابل. اینک به یاری خدا به شاهی رسیدم سوگند یاد‌ میکنم که تا زمانی که در مسند شاهی هستم به تمام عقاید و ادیان احترام‌ گذارده و مردم در پرستش خدایان خود آزاد هستند. من اجازه نمیدهم ستمگر حقی را از کسی ضایع کند و تا زمانی که من زنده ام حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت و به مظلوم برمیگردانم و ظالم را اشد مجازات میرسانم.

متن بالا قسمتی از متن اولین کتیبه ی حقوق بشر است که توسط‌ یکی از والا مقام ترین انسان ها کوروش بزرگ نوشته شده است. این کتیبه در زمال فتح بابل به دست وی به زبان های ایران باستان و بابلی و آشوری نوشته شده است. ۷ آبان زادروز کوروش و روز بزرگداشت این ابر مرد تاریخ است. مردی‌ که بدون شک نیمی از آبروی ایران پاک آریایی را از آن خود دارد. کسی که پایه گذار پر جمعیت ترین امپراطوری جهان در‌کل تاریخ بود. مدیر، مدبر، شجاع، سیاستمدار و از همه مهمتر دادگر و عادل. تاریخ کمتر کسی را به خود دیده که دارای همه ی این صفات در آن واحد باشد. با عرض تبریک به مناسبت روز جهانی کوروش بزرگ دانستگی با افتخار شما را به شنیدن این پادکست دعوت مینماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *