Episode 22 – Deep/Dark Web (وب تاریک/پنهان)

دنیای اینترنت ما کاملا مجازی و غیر قابل دسترس است. تنها ۵ درصد از چیزی که در اینترنت موجود است در موتور های جستجوی معمول مانند گوگل، یاهو و ام اس ان قابل یافت است. اما در بقیه ۹۵ درصد اینترنت چه خبر است؟ چه گروه ها و چه افرادی در این قسمت فعالیت دارند؟ ما اسم قسمت را دیپ وب و دارک وب مینامیم. در شبکه عمیق هیچ گونه داده ای به عنوان عمومی شناخته نمی‌شود. بنابراین در وحله ی اول ارگان های نظامی و‌نهاد های دولتی شروع به استفاده های محرمانه از این تکنولوژی کردند. مشکل از آنجا شروع شد که عده ای سود جو‌ شروع به استفاده از تکنولوژی نمودند. پس از آن کار وخیم تر از گذشته شد. با اختراع موتور جستجوی “تور tor” و از دسترس خارج کردن نمایش آی پی کاربر، این امکان به خریدار و فروشنده داده شد تا دست به هر گونه فعالیت ضد انسانی و بشری بزنند و ترس شناسایی از طریغ دستگاه های قضایی هم در کار نباشد. این سیستم بعد ها شبکه پیاز یا آنیون onion معروف شد. با به میان آمدن سیسم غیرقانونی، این قسمت از اینترنت که خود در دنیای اینترنت عمیق قرار دارد؛ دارک وب یا اینترنت تاریک نامیده شد. در دارک وب کار به خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، اجیر کردن آدمکش، شکنجه گر، آزار و اذیت جنسی زنان و‌ حتی کودکان و هرگونه عمل وقیح که به ذهن شما حتی خطور هم نمیکند رسید. یکی از ترسناک ترین قسمت های ماجرا این است که بعضی انسان نماها در دارک وب و در قسمتی به نام اتاق قرمز red room با پرداخت پول میتوانند برنامه های شکنجه، آددهد. هرگونه بازدید و تلاش برای ورود به این دنیا حتی یک کلیک اشتباه میتواند مشکلات روحی روانی بسیار شدید و جبران ناپذیری را برای شما به همراه داشته باشد. تنها به پادکست گوش کنید و از آن نکته یابی کنید.

YouTube

Website

Audio Formats:

Telegram

ITunes

Audio Website

 

Contact:

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *