Episode 17 – Psilocybin Mushrooms (قارچ سیلوسایبین)

در داستان تکامل انسان در چند مقطع خاص زمانی شاهد این هستیم که موجودات زنده و بعدها انسان ها به یکبارگی دچار جهش های ژنی و فیزیکی شده اند. مثلا از شکل اولیه حیات گرفته تا حیات تک سلولی ها و جهش ژنتیکی فوق سریع آنها به جانورن آبزی را میتوان مثال زد. اما از زمان انسان اولیه داستان و حدس و گمان های ما تا حدودی فرق میکند. با کشف THC ماده فراوان در ماری جوانا و سلوسایبین Psilocybin در قارچ های جادویی magic mushroom محققان به این شک افتادند که مبادا انسان های اولیه تصادفا و بر اثر آتش ماری جوانا استشمام کرده و یا به خوردن قارچ های جادویی دست زده اند؟ که شاید همین باعث بزرگ شدن مغز انسان در یک برهه ی زمانی باشد. با تحقیق بیشتر محققان به این نتیجه رسیدند که THC و Psilocybin با مصرف درست میتواند واقعا اثرات قابل توجهی روی مغز انسان بگذارد.
اما دانستگی در این پادکست فقط به بحث و تحلیل در این باره پرداخته است. شایان ذکر است که این پادکست علمی نمیتواند دلیل و ترغیبی برای مصرف این گونه گیاهان برای کسی باشد. دانستگی مصرف این مواد را نه توصیه میکند و نه در این مقوله هیچ گونه مسئولیتی را پذیرا میباشد.

YouTube

Website

Audio Formats:

Telegram

ITunes

Audio Website

 

Contact:

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *