Episode 7 – Easter Island (جزیره ایستر)

جزيره اى اسرار آميز در جنوب غربى اقيانوس آرام وجود دارد كه در آن مجسمه هايى با پيكر هاى بزرگ با وزن حدودا ٥٠ تن و طولى بالغ بر ١٠ تا ٢٠ متروجود دارد. اين مجسمه هاي بزرگ در سرتاسر جزيره ايستر مخصوصا در ساحل و به فاصله هر كدام ١.٥ مايل پخش شده اند. قديمي ترين نام شناخته شده اين جزيره، به معنى مركز جهان بوده است. مشهورترين نام اين جزيره يعني ايستر به خاطر اولين بازديد ثبت شده توسط اروپاييان بوده كه در شنبه عيد پاك ۱۷۲۲ اتفاق افتاده است. اما تمدن اين جزيره بعد از گذشت مدتى به شدت رو به انقراض رفت و اين تمدن از خود لوحى بر جاى گذاشت تا اكنون كسى موفق به رمزگشايى آن نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *