Episode 12 – Sodom and Gomorrah (سَدوم و گُمورا)

در زمان هاى قديم و در عهد عتيق در كنار رود اردن جنوب شهر كنعان و در كنار درياى مرده ٥ شهر به نام هاى سدوم، گموراه، صبوييم، آدمه و بالع كه بعدها با نام صوغره خوانده شد قرار داشتند. مردم اين شهرها و بيشتر سدوم و گموراه به گناه همجنسگرايى مورد عذاب آسمانى شده و از بين رفتند اما در اين ميان صوغره از اين عذاب نجات پيدا كرد. در عربى به اين قوم لوط گفته ميشود كه كلمه لواط به معنى همجنسگرايى از ريشه ى اين كلمه برگرفته شده است. هر سه كتاب آسمانى تورات، انجيل و قرآن به ذكر داستان اين مردمان پرداخته اند. داستان به آنجا رسيد تا پس از آنكه لوط نتوانست قوم خود را هدايت كند و آنها را از عمل همجنسگرايى بازدارد، خداوند ٣ فرشته نزد ابراهيم پيامبر مى فرستد و او را از عذاب اين قوم آگاه ميكند. ابراهيم نجات برادرش لوط و خانواده ى وى را خواستار ميشود و خدا ميپذيرد. سپس خدا ٢ فرشته ى مرد با ظاهرى زيبا را نزد لوط ميفرستد و … داستان اين شهر ها، سرگذشت خانواده لوط پيامبر و خود او و همچنين سرنوشت غم انگيز همسر لوط پيامبر و فرشتگانى كه در صدد نجات آنها آمده بودند در اين قسمت از پادكست دانستگى به زبان ساده درآمده است تا به عموم مردم عزيز عرضه شود. با اميد به اينكه از داستان كهن پند گرفته و لذت ببريد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *